Zwart op Geel
Zes maal per jaar ligt het verenigingsmagazine Zwart op Geel bij onze leden in de bus. De Zwart op Geel is niet beschikbaar in losse verkoop. Voordat het zover is moet er uiteraard een heleboel worden geregeld. In de redactievergadering worden de taken verdeeld. Redacteuren van Zwart op Geel hebben bij Vitesse een officiële status.
 

De redactie maakt een blad dat vooral achtergronden brengt bij actuele gebeurtenissen. Verder worden supporters, spelers en andere medewerkers van de club voorgesteld en wordt de historie van Vitesse in kaart gebracht. Daarnaast wordt er ook aandacht geschonken aan de SV als vereniging met al haar vrijwilligers en activiteiten. Na de eerste redactievergadering zwermen de redacteuren dan ook uit over het land en komen later met hun stukken terug. Amateurfotografen zorgen voor de foto’s. Alle stukken worden tijdens de eindredactievergadering tot één blad verwerkt, waarna de vormgever en de drukker aan het werk kunnen.
 

In het contract met de drukker is het werven van advertentiegelden uitbesteed aan een extern bedrijf zodat de redacteuren zich onbezorgd op de inhoud van het blad kunnen richten. Het full colour magazine wordt gelezen door alle leden, de spelers, sponsoren, relaties en de leden van de businessclub van Vitesse en heeft een vaste oplage van 4000 exemplaren.
 

De redactie van Zwart op Geel wordt gevormd door:
 
Naam vrijwilliger Taak
Ton Wemmers redacteur
Anwar van Vliet redacteur
Ton Bloemzaad redacteur
Niels van der Graaff redacteur
Koen Nooteboom fotograaf
Eddy Elfring fotograaf
't Vlijmscherpe pennetje columnist
Willem Andree eindredactie + hoofdredacteur
Lars Barendregt redacteur + eindredactie
Kristel Jilesen redacteur + fotograaf
Eric Loo redacteur
Rick Kraus redacteur
Remco Kock redacteur/columnist
Michiel Brouwer redacteur
Ferry Reurink archief
Arno van Wees archief / statistieken
Ruben van Ipkens reserve-redacteur
Ellis Lensen bestuurlijk verantwoordelijk
Bjorn Courbois redacteur
Hylke Haagsma redacteur

Voor vragen en/of opmerkingen kun je rechstreeks mailen naar de redactie: zwartopgeel@vitesse.org
 

https://cleanmat.eu/nl https://cleanmat.eu/nl