Nieuws Supportersvereniging
Van de bestuurstafel 27/02/2013

Voor elk nummer van het Supportersvereniging Vitesse-magazine Zwart op Geel bespreekt een redacteur met een SV-bestuurslid het laatste nieuws van de supportersvereniging.

Heeft de SV nog goede voornemens voor 2013?
SV-voorzitter Stef ten Thij: 'Het supportershome heeft hoogste prioriteit en wij zijn er van overtuigd dat we de komende maanden grote stappen gaan maken in dit proces. Verder willen we het overleg met de club op het gewenste niveau brengen en zullen we uiteraard constructief samen blijven werken met de club waar het kan, en de kritische noot laten horen als het nodig is. Daarnaast blijven we natuurlijk de belangen van de supporters in breedste zin behartigen.'

Tijdens de nieuwjaarsreceptie vertelde je dat het overleg met Vitesse nog niet op het gewenste peil is. Waarom is dat contact zo belangrijk en waardoor loopt het nu zo stroef?
'Het contact is belangrijk omdat het voor zowel de club als voor ons momenten zijn waarop we zaken kunnen bespreken die spelen op supportersgebied. Tijdens deze overleggen zijn er in het verleden vele afspraken gemaakt over het suppportersbeleid van de club. Ondanks herhaalde verzoeken van onze kant lukt het nog steeds niet om op regelmatige basis met de directie in gesprek te gaan. We hebben inmiddels de toezegging dat het "regulier overleg" zoals wij dat kenden weer opgepakt zal worden en we zullen de club hier ook aan houden.'

Tijdens de ALV heeft het SV-bestuur officieel versterking gekregen. Wie zijn het en wat gaan ze doen?
'Martin Coenraadts, bij velen bekend als uitsteward, loopt inmiddels al een half seizoen mee bij de Sfeergroep als aanspreekpunt voor zowel de club als voor de vrijwilligers. Hij zal dit blijven doen als bestuurlijk verantwoordelijke. Anwar van Vliet zal een commissie Jeugdzaken op gaan zetten die als doel heeft meer jongeren bij de SV te betrekken. Wij willen graag meer jongeren bereiken, en de op te richten commissie zal aanbevelingen doen aan het bestuur met betrekking tot jeugdbeleid en het aantrekken van meer jonge leden.'

Met een verplichte buscombi naar Emmen voor een thuiswedstrijd in het bekertoernooi. Dat is toch een debacle?
'Ja. Het is ongelooflijk dat dit kan gebeuren. Ondanks de aangegeven speeldata is het GelreDome toch gelukt om conflicterende belangen te krijgen in het stadion. Uiteindelijk was er een gerechtelijke uitspraak voor nodig om ons uit ons stadion te kunnen weren. Het zegt natuurlijk wel iets over de voetbalgedachte, of het ontbreken er van, die heerst bij de directie van GelreDome en ook bij de rechter die deze uitspraak heeft gedaan.'

En dan was er nog de soap rond Fred Rutten.
'Het is natuurlijk vreemd dat zaken op deze manier in de openbaarheid komen. We vinden het niet slim om op deze wijze zaken naar buiten te brengen zoals Fred Rutten dat heeft gedaan. We hebben allemaal kunnen zien dat zijn uitspraken, in combinatie met zijn ziekmelding, het imago van de club geen goed gedaan hebben. De storm lijkt nu weer geluwd, maar de club is zeer negatief in het nieuws geweest en daar zijn we niet blij mee. Heldere communicatie had hier veel imagoschade kunnen voorkomen.'


Bron: Supportersvereniging Vitesse / Foto's SV Deel online:  
https://cleanmat.eu/nl https://cleanmat.eu/nl