Nieuws Supportersvereniging
Nieuw supportershome krijgt contouren 06/07/2013

Een aantal bestuursleden van de Supportersvereniging Vitesse zijn de afgelopen maanden achter de schermen hard aan het werk geweest met het realiseren van een nieuw supportershome.

Voorzitter Stef ten Thij: "Wij hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat wij de huidige situatie, een separaat supportershome, graag willen continueren. Het geeft onze de nodig vrijheid met betrekking tot onder andere de openingstijden, een eigen exploitatie,  geen afhankelijkheid van GelreDome zoals een duur huurcontract, het kiezen van een eigen biermerk, een onafhankelijke prijsstelling en vooral baas zijn in eigen huis."
 
"In het verleden stonden vergunningen, huurovereenkomst en contracten op naam van Vitesse. Dat is nu anders. Inmiddels staan alle overeenkomsten op naam van de Supportersvereniging Vitesse. Belangrijk om zelf aan het stuur te zitten en onafhankelijk te zijn."
 
Stef vervolgt, "wij hebben de afgelopen weken drie keer met burgemeester Pauline Krikke rond de tafel gezeten. Dat heeft geresulteerd in een aanpassing van het bestemmingsplan van het GelreDome-terrein en wij zijn nu zo ver dat we snel een bouwvergunning  gaan aanvragen voor het realiseren van een nieuw en groter supportershome. Dat gaat op dezelfde plek komen als het huidige home."
 
"Van een tijdelijke gedoogconstructie, die een aantal keren is verlengd, gaan wij naar een langdurige huurovereenkomst voor de grond met duidelijk omschreven verlengopties voor langere termijn. Het realiseren zal uit eigen middelen gefinancierd worden. Of dit een  semipermanente situatie of weer een huurconstructie voor het casco wordt, daar zijn wij nog niet uit."
 
Stef ten Thij: "Scheidend burgemeester Pauline Krikke verdient een groot compliment. Zij zag het als haar persoonlijke verplichting om de afspraak, een nieuw supportershome te realiseren voor de Vitesse-supporters, na te komen vóór haar vertrek. Zij heeft woord  gehouden, de diverse partijen op een lijn weten te krijgen en draagvlak gecreëerd. Dat verdient alle respect. Menig vertrekkend burgemeester bouwt af, deze burgemeester bouwde letterlijk op. Heel knap."
 
"Ook Vitesse heeft door de jaren heen op een goede wijze meegedacht. De overdracht van de contracten, het garant staan voor de energiekosten en niet gelijk nerveus worden en gaan steigeren toen wij met het plan kwamen om separaat te willen bouwen. We kunnen niet  anders zeggen dan dat wij alle medewerking hebben gehad. Wel op basis van een goed uitgewerkt SV-plan. Paul van der Kraan en later Peter Gansler hebben constructief meegedacht en ook hun netwerk ingezet om wat beren op de weg te slechten. De belofte sinds de bouw van GelreDome wordt dan eindelijk ingelost. Al hebben wij dan geen plek in het stadion, maar dat is onze eigen keuze."
 
"Wij willen de langere zomerstop in 2014 gebruiken om het huidige supportershome te slopen en een nieuw supportershome te realiseren. Dat wordt een hell of a job, maar daar gaan wij als SV voor. Dat zou voor alles en iedereen de beste optie zijn, omdat er dan een naadloze invulling voor onze supporters gerealiseerd wordt en wij niet naar een tijdelijke voorziening moeten uitkijken. Dat geeft alleen maar onnodig gedoe en daar wordt niemand blij van."
 
De voorzitter van de SV is pas tevreden als het werk van jaren gerealiseerd is. "Uit alle gepasseerde opties is dit veruit de beste voor de Vitesse-supporters en de SV. We hebben letterlijk alle mogelijkheden
bekeken. De huidige stewardruimte in GelreDome, de mogelijkheden onder de Oost-tribune, separaat bouwen nét buiten het GelreDome-terrein, zelfs even het participeren in de optie om Zuid en Noord tribune te spiegelen, welke drie jaar geleden besproken is. Maar een separaat supportershome is veruit de beste oplossing voor alle betrokken partijen.”
 
“Er is nog behoorlijk wat werk aan de winkel, maar aan ons en de inzet van onze vrijwilligers zal het niet liggen. Wij zullen als het zover is ook nog wel een beroep doen op onze achterban met bouwvakervaring om de handen uit de mouwen te steken en ons te helpen. Maar niets is mooier dan een supportershome voor Vitesse-supporters, door Vitesse-supporters. Ik zal blij zijn als wij tevreden terugkijkend achter een biertje aan onze nieuwe bar in ons nieuw supportershome zitten, samen met iedereen die op welke manier dan ook geholpen heeft. Die verdienen dan allemaal een groot feest en dat zal er komen ook!"
 

Bron: Supportersvereniging Vitesse / Foto's SV Deel online:  
https://cleanmat.eu/nl https://cleanmat.eu/nl