Nieuws Supportersvereniging
Carla Wagter-Van Rooyen SV Lid van Verdiensten 05/01/2013

Een van de SV-vrijwilligers van het eerste uur, Carla Wagter is tijdens de SV-Nieuwjaarsreceptie de speld die symbool staat voor de Leden van Verdiensten verleend. SV-bestuurslid Paul Koster (foto) voorzag Carla van de bijbehorende versierselen.

Carla Wagter is al een groot aantal jaren de motor achter het georganiseerde uit-vervoer per bus door de SV. In deze actieve vrijwilligerscommissie is zij SV-steward van het eerste uur. Voor vele Vitesse-supporters die met de bus naar uitwedstrijden reizen, is zij steun en toeverlaat namens de SV.

SV-voorzitter Stef ten Thij noemde het een eer om Carla te benoemen tot Lid van Verdienste. Hij roemde haar rust als het eens wat onrustig wordt, het feit dat zij pal voor de Vitesse-supporters staat en ze, daar waar nodig, beschermt of het voor ze opneemt. ‘Carla springt altijd bij als er een beroep op haar wordt gedaan.’

Tijdens de SV-Nieuwjaarsreceptie keek Stef ten Thij terug op 2012, het jaar waarin Vitesse 120 jaar bestond en de SV haar 20-jarig bestaan vierde. Het jaar waarin Vitesse weer op stond, Europees voetbal werd behaald, dat met een enorm feest voor het supportershome werd gevierd, en waarin de media positiever over Vitesse gingen schrijven.

Ook benoemde Stef de zoektocht van Vitesse naar stabiliteit en het feit dat de overlegstructuur tussen club en SV nog niet op het gewenste peil is. Het jaar 2012 was een goed jaar voor de SV, waarin het ledental gelijk bleef en het vrijwilligerskorps verder uitgebreid.

Voor 2013 staat het realiseren van een nieuw supportershome voor de Supportersvereniging Vitesse op één. 'Onze supporters zijn er aan toe en verdienen het ook. Uit voorbeelden als Carla Wagter blijkt wel weer: zonder vrijwilligers geen SV en zonder supporters geen Vitesse', aldus Stef ten Thij, die afsloot met: 'laat het duidelijk zijn, wij zijn Vitesse!'.

Supportersvereniging Vitesse


Bron: Supportersvereniging Vitesse / Foto's SV Deel online:  
https://cleanmat.eu/nl https://cleanmat.eu/nl