Archief
Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering SV 03/09/2019

Op donderdag 5 september 2019 houdt de Supportersvereniging Vitesse om 19.30 uur haar Algemene Ledenvergadering voor SV-leden in het Supportershome Monnikenhuize. SV-leden zijn (op vertoon van lidmaatschap pas) van harte welkom.

Agenda Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging Vitesse (SV):
 
1. Opening van de vergadering
2. Ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 7 september 2018
4. Toelichting op het jaarverslag 2018-2019
5. Verslag van de commissies
6. Toelichting op de financiële stukken
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Bestuursverkiezing:
    - verkiezing beoogd voorzitter Roderik van Veelen
    - de termijn van René van Duren en Raymond Klaassen loopt af. Beiden stellen zich opnieuw verkiesbaar
    - Susanne Wichhart en Sjaak Oosterveer waren in het afgelopen jaar aspirant bestuurslid. Zij stellen zich verkiesbaar als bestuurslid
9. Voordracht voor het erelidmaatschap van Paul Koster
10. Rondvraag
11. Vaststellen datum volgende vergadering
12. Sluiting van de vergadering (aansluitend een drankje voor de aanwezigen)
 
Stuur een e-mail met uw naam, SV-lidnummer en geboortedatum naar supportersvereniging@vitesse.org en wij sturen u de stukken toe.
 
Bestuur Supportersvereniging Vitesse
 
Bron: Supportersvereniging Vitesse Deel online:  
https://cleanmat.eu/nl https://cleanmat.eu/nl