Archief
Arnhem voor eeuwig: De Praets 22/06/2020

Aan de hand van een oude foto het leven in Arnhem in vroeger dagen. In deze editie de Praets, de plek waar de eerste internationale wedstrijd van Vitesse plaatsvond.

Het buurtschap De Praets in het uiterwaardengebied Stadsblokken Meinerswijk heeft een veel langere en rijkere geschiedenis dan je zou denken.

Al in het jaar 40 na Christus liet de Romeinse generaal Germanicus een fort bouwen nabij het tegenwoordige De Praets. Het fort had de indeling van een castellum en er liep een Romeinse legerweg doorheen. In 206 verlieten de Romeinen het. In 359 kwamen ze weer terug om er uiteindelijk in 400 na Christus definitief te vertrekken.

De troepen werden toen teruggeroepen naar Rome om de stad te verdedigen tegen aanvallen van Germaanse en Aziatische troepen. Op oude kaarten staat een vesting Castra Herculis ingetekend, maar historici zijn er nooit helemaal uit gekomen of dat ook daadwerkelijk het fort nabij De Praets was.

De eerste officiële vermeldingen van de naam De Praets als buurtschap dateren van het jaar 83 in een schenkingsakte aan de Utrechtse Dom. De naam werd toen nog geschreven als Praest of Prast. Het buurtschap lag toen op de restanten van een oeverwal, ongeveer op dezelfde plek als het huidige De Praets.

In 1294 kwam een veer in de vaart, waardoor De Praets verbinding kreeg met de stad Arnhem. Het veer wordt voor het eerst vermeld in een jaarrekening uit 1294 van Reinoud I van Gelre. De rol van het buurtschap in het verkeer tussen Arnhem, Elst (en de rest van de Betuwe) en Nijmegen werd daardoor een stuk groter.

Die rol nam helemaal een vlucht toen in 1603 de eerste schipbrug werd aangelegd. Het werd druk bij De Praets. Er werd een café geopend waar men kon wachten wanneer de schipbrug open was. De schipbrug bleef bestaan tot 1935 toen de nieuwe Rijnbrug in gebruik werd genomen.

In 1937 kwam het Meinerswijkse Veer in de vaart. Deze verbinding verdween in december 1977: de Roermondspleinbrug (de latere Nelson Mandelabrug) kwam in gebruik.

En natuurlijk moet ook even vermeld dat het in 1892 opgerichte Vitesse vanaf december 1894 De Paasweide bij De Praets huurde om er te voetballen. In 1895 vond zelfs de eerste internationale wedstrijd van Vitesse er plaats tegen Maidstone (Engeland).

In 1896 verliet Vitesse het terrein al weer.

ke9495
Het Nederlandsche Voetbal Bond (NVB) kampioenselftal van Vitesse uit het seizoen 1894 - 1895

Bron: DG / Foto's Gelders Archief Deel online:  
https://cleanmat.eu/nl https://cleanmat.eu/nl