Vitesse in de media
Jaarverslag 2016|2017 B.V. Vitesse 05/10/2017

Vitesse heeft donderdag 5 oktober haar jaarcijfers over het seizoen 2016|2017 gepresenteerd. Daaruit blijkt dat ondanks een gecalculeerd verlies van € -10,2 miljoen, Vitesse verder afkoerst op een ‘break even’ situatie in het komende seizoen.

Het afgelopen jaar zijn de bedrijfslasten met € 3 miljoen gedaald, waarbij vooral op salariskosten is bezuinigd. In het verlies zijn ook de kosten die Vitesse maakte door het winnen van de KNVB-beker meegenomen. Het netto resultaat komt daarmee uit op € -10,2 miljoen, wat een verbetering inhoudt van € 3,1 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Terwijl de kosten zoveel mogelijk in het financiële boekjaar 2016|2017 zijn opgenomen, worden de verwachte extra inkomsten van onder andere UEFA-deelname, mediagelden, sponsoring en ticketing pas in het volgende seizoen meegenomen in de begroting. Daarnaast worden de transferinkomsten van Zhang, Nakamba, Vako en Room in seizoen 2017|2018 meegenomen. Al deze inkomsten leiden tot een verwachte break-even situatie.

Algemeen directeur Joost de Wit: “Met een dalend verlies ligt Vitesse op koers van de beoogde financiële planning. We willen de bedrijfslasten stabiel houden, maar wel investeren in de selectie om deze op sterkte te houden en daarnaast ook investeren in de organisatie om de omzet te verhogen. Hierbij kunnen we rekenen op steun van onze eigenaar en de Raad van Commissarissen.”

Bekijk HIER het publicatierapport 2016|2017.
 
Bron: Vitesse / Foto's Vitesse Deel online:  
www.gelderlander.nl www.gelderlander.nl