Nieuws Supportersvereniging
Wijzigingen in het SV-bestuur 09/09/2017

Vrijdagavond hield de Supportersvereniging Vitesse haar jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV).

Het SV-bestuur lichtte het operationele- en financiële jaarverslag 2016-2017 toe, gaf een terugkoppeling van haar commissie activiteiten en doelstellingen van de supportersvereniging voor het komend seizoen.
 
Met ingang van de ALV vinden er een aantal wijzigingen plaats in het bestuur. Niels van der Graaff nam afscheid als bestuurlijk verantwoordelijke en hoofdredacteur van het SV-magazine Zwart op Geel. Niels kan de bestuurlijke taak niet meer combineren met zijn drukke taak als schooldirecteur en wil meer tijd besteden aan zijn gezin met opgroeiende kinderen. Hij blijft als redactielid aan de Zwart op Geel verbonden. In de vacature van hoofdredacteur zal worden voorzien.
 
Ellis Lensen heeft het afgelopen seizoen meegedraaid als aspirant bestuurslid SV Sfeerteam. Zij is voorgesteld aan de leden van de vergadering en haar kandidatuur is met meerderheid van stemmen bekrachtigd.
 
Maureen Beijer, bestuurlijk verantwoordelijk voor het Supportershome Monnikenhuize en Henk Parren, secretaris van de SV, zijn voor een nieuwe termijn van drie jaar door de ALV herkozen.
 
Henk Parren heeft de keuze gemaakt om terug te treden als vicevoorzitter en dagelijks bestuurslid van de SV. Henk wil elke belangenverstrengeling met zijn functie als lid van de Raad van Commissarissen van Vitesse vermijden. Hij is tevens afgevaardigde van de SV in het Stichtingsbestuur van Vitesse (houders van het Golden Share, de cultuurwaarden van de club) De SV gaat op zoek naar een ervaren secretaris en Henk zal, na een gezamenlijke inwerkperiode, zijn secretariële taken overdragen.
 
Het dagelijks bestuur van de SV zal na het aftreden van Niels en terugtreden van Henk gaan bestaan uit Paul Koster, Gerrit-Jan Steenbergen en Ellis Lensen.
 
De Supportersvereniging Vitesse heeft een actief en succesvol seizoen 2016-2017 achter de rug. Het positieve saldo (2645 euro) van het afgelopen jaar wordt boekhoudkundig toegevoegd aan de reserves van de SV, maar zal worden aangewend voor het supportershome.
 
Het SV-bestuur bedankt Niels van der Graaff voor zijn bestuurlijke bijdrage en alle SV-vrijwilligers voor hun enorme, belangeloze inzet voor de Vitesse-supporters gedurende het afgelopen seizoen.
 
Het SV-bestuur/bestuurlijke verantwoordelijkheid:
Paul Koster, voorzitter
Gerrit-Jan Steenbergen, penningmeester
Henk Parren, secretaris
Ellis Lensen, SV Sfeerteam
Maureen Kraaij-Beijer, Supportershome Monnikenhuize
Carla Wagter-Van Rooyen, Buscommissie & supporterszaken
Rene van Duren, Internetcommissie
Raymond Klaassen, Rollersidecommissie
Randy van den Brink, Merchandise commissie
Henk Parren, Activiteitencommissie
Vacature bestuurslid, Zwart op Geel
Vacature bestuurslid, Sponsorwerving
 
Zet je in voor je mede-supporter!
Geïnteresseerd in een bestuursfunctie bij de SV als hoofdredacteur en bestuurlijk verantwoordelijke van het SV-magazine Zwart op Geel, secretaris van de SV of bestuurslid sponsorwerving? Schrijf een motivatiebrief en stuur die samen met je CV naar supportersvereniging@vitesse.org
 
Uiteraard kun je ook reageren als jij je in wilt zetten als vrijwilliger voor de SV en je mede Vitesse-supporters. Je bent van harte welkom in een van onze commissies. Wij hebben in goed overleg voor elke interesse en tijdbesteding een passende taak.
 

Het 110 koppige vrijwilligerskorps van de Supportersvereniging Vitesse. Geef je op en kom erbij!

Bron: Supportersvereniging Vitesse / Foto's SV Deel online:  
www.gelderlander.nl www.gelderlander.nl