Nieuws Supportersvereniging
Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering SV 13/08/2017

Op vrijdag 8 september 2017 houdt de Supportersvereniging Vitesse om 19.30 uur haar Algemene Ledenvergadering voor SV-leden in het Supportershome Monnikenhuize. SV-leden zijn (op vertoon van lidmaatschap pas) van harte welkom.

Agenda Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging Vitesse (SV):
 
1. Opening van de vergadering
2. Ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 9 september 2016
4. Toelichting op het jaarverslag 2016-2017
5a. Verslag van de commissies
5b. Toelichting visie/standpunten SV
6. Toelichting op de financiële stukken
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Bestuursverkiezing (Herverkiezing M.Kraaij-Beyer, Niels van der Graaff, Henk Parren. Verkiezing Ellis Lensen)
9. Rondvraag
10. Vaststellen datum volgende vergadering
11. Sluiting van de vergadering (aansluitend een drankje voor de aanwezigen)
 
Jaarstukken Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging Vitesse zijn digitaal verkrijgbaar (Uitsluitend voor leden van de SV)
 
Het algemene en het financiële jaarverslag van de supportersvereniging zijn tot aan de Algemene Ledenvergadering digitaal op te vragen voor leden van de supportersvereniging. Uiteraard liggen er ook uitgeprinte versies in het supportershome voor aanvang van de vergadering op 8 september 2017.
 
Stuur een e-mail met uw naam, SV-lidnummer en geboortedatum naar supportersvereniging@vitesse.org  en wij sturen u de stukken toe zodra het financiële jaarverslag door de kascommissie is goedgekeurd.
 
Bestuur Supportersvereniging Vitesse
 
Bron: Supportersvereniging Vitesse / Foto's SV Deel online:  
www.gelderlander.nl www.gelderlander.nl